Metaller – 4

Metal üretimi temelde üçe ayrılabilir; Sıvı (Liquid) Plastik Katı (Solid state) İsimlerinden de anlaşılacağı gibi farklı ısı dereceleri ve fiziksel

Devamı