Metaller – 5

Metal köpükler, polimer köpüklere benzer teknikle üretilmektedirler; köpük etkeni metalle karıştırılır, uygun sıcaklıkta süreç gerçekleşir ve açık/kapalı hücre yapıları oluşur.

Devamı

Metaller – 4

Metal üretimi temelde üçe ayrılabilir; Sıvı (Liquid) Plastik Katı (Solid state) İsimlerinden de anlaşılacağı gibi farklı ısı dereceleri ve fiziksel

Devamı