Metaller – 5

Metal köpükler, polimer köpüklere benzer teknikle üretilmektedirler; köpük etkeni metalle karıştırılır, uygun sıcaklıkta süreç gerçekleşir ve açık/kapalı hücre yapıları oluşur.

Devamı