Sözlük

Malzeme ile ilgili kavramları bulabileceğiniz bir sözlük
Hepsi | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bu dizinde 7 terim bulunmaktadır.
Alaşım
1. Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal. (www.tdk.gov.tr)

Elektrolit
Elektrik akımının özdek taşınmasıyla sağlandığı tuz, asit, baz çözeltisi, eriyik gibi iletkenler. (www.tdk.gov.tr)

Korozyon
Aşındırma

Manyetik
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan. (www.tdk.gov.tr)

Pas
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde. (www.tdk.gov.tr)

Patina
Metal yüzeyinde oluşan ince ve çoğu kez renkli oksit tabakası. (www.tdk.gov.tr)

Reaktif
Kimyasal tepkimeye açık.